MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ŚLUBOWANIE I DN

Slubowanie Rady Samorządu Uczniowskiego i Dzień Nauczyciela 

      13 października nowo wybrana reprezentacja społeczności szkolnej złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Dwunastoosobowa Rada Samorządu Uczniowskiego wybrana w wolnych i demokratycznych wyborach szkolnych będzie reprezentować interesy uczniowskie w bieżącym roku szkolnym, na czele z przewodniczącą - Kingą Kolaszyńską.
      Pierwszym sprawdzianem skuteczności działania nowej Rady było zorganizowanie humorystycznego przedstawienia dla nauczycieli z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Rada SU, wsparta licznymi siłami z pozostałych klas (łącznie ponad 20 osób), tym razem w niezwykle przekorny sposób zaprezentowała ?przegląd? typów i charakterów uczniowskich. Wśród nich znaleźli się m.in. Męczennik lekcyjny, Odpisywacz zaciekły, Bujak pospolity czy najbardziej pożądany zdaniem nauczycieli "gatunek" - Pracuś szlachetny. Sympatyczne spotkanie zostało zakończone życzeniami złożonymi w imieniu całej społeczności uczniowskiej przez przewodniczącą Rady SU dla wszystkich pracowników szkoły.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna