MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
REKONSTRUKCJA

Rekonstrukcja

      27 września w Niedrzwicy Dużej odbyła się już trzecia rekonstrukcja historyczna pt. "Powojenna trwoga. Gmina Niedrzwica w latach 1944-1946".
      Nasze gimnazjum było współorganizatorem tej imprezy, cieszącej się niezmiennie bardzo dużą popularnością w środowisku lokalnym. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć ucieczkę Niemców z Niedrzwicy, wkroczenie Rosjan, a wraz z nimi nowej władzy.

Społeczność niedrzwicka nie akceptowała "nowych porządków", stąd akcja partyzantów i wyrok śmierci na jednego z miejscowych milicjantów. Nowy okupant okazał się jednak silniejszy. Wolność przyszła dopiero po kilkudziesięciu latach.

      W inscenizacji wzięło udział ponad dwudziestu naszych uczniów, Pani Justyna Polaczek i Pani Celina Małek.       
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna