MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


    "Dzień Otwartych Drzwi" staje się już tradycją w naszej szkole, bo został przygotowany po raz drugi.
Co roku do klas pierwszych przyjmowani są uczniowie kończący szkołę podstawową w Niedrzwicy Dużej, Mariance, Czółnach i Kolonii Warszawskiej. Dlatego chcemy zapoznać przyszłych wychowanków z organizacją pracy naszego gimnazjum, sylwetką patrona szkoły, wyglądem pracowni, z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, a także zaprosic uczniów do udziału we wspólnej zabawie, konkursach, zajęciach edukacyjnych i ognisku integracyjnym.

Przebieg imprezy

  1. 10.00 - Otwarcie przez panią dyrektor Justynę Polaczek
  2. 10.20 - 11.20 - Część artystyczna na którą składał się występ chóru oraz scenki kabaretowe "Wiosna na Olimpie", "Romeo i Julia", a także "pokaz mody" przygotowany przez panie: Danutę Koltyś i Katarzynę Sochan.
  3. 11.25 - 13.00 - zajęcia otwarte prowadzone przez panie: Małgorzatę Plichtę, Beatę Przydatek - biblioteka, Jadwigę Janczarek, Elżbietę Węgorek - w pracowni nr 3, Magdalenę Kosidło i Elżbietę Karczyńską - Mierzyńską - w pracowni nr 1 oraz pana Krzysztofa Kłosa w pracowni komputerowej.
  4. 13.00 - 14.00 - ognisko integracyjne przygotowane przez nauczycieli: Magdę Misztal, Marcina Bieleckiego i Krzysztofa Kłosa.
  5. 14.00 - 14.30 - rozgrywki piłkarskie.
    Po zakończeniu spotkania uczniowie klas VI otrzymali specjalne wydanie gazetki gimnazjalnej "Sam Mjut" opracowanej przez panie: Agnieszkę Sidor, Małgorzatę Plichtę, Katarzynę Sochan, Aleksandrę Flis oraz pana Bartosza Krupę.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować sponsorom: państwu Mordzińskim i państwu Flisom - właścicielom hurtowni.


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna