MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KORONA

Korona Polskiego Wychowania i Aleja Gwiazd 

      Corocznie w marcu Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej obchodzi swoje święto. Tegoroczne uroczystości, które przypadły w dniu 24 marca upłynęły w nieco odmiennej atmosferze. Tego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie prac w ramach realizowanego przez szkołę od dwóch lat programu wychowawczego zwanego Koroną Polskiego Wychowania. Patronat honorowy nad programem koordynowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie objął Lubelski Kurator Oświaty.
      Program nazwano Koroną Polskiego Wychowania, gdyż realizował misję Dobrego Wychowania młodego człowieka, posiadającego silny system wartości, świadomego obywatela i dobrego patrioty, świadomie uczącego się i pracującego dla wspólnot. W celu realizacji programu wszystkie klasy (obecnie trzecie) założyły własne firmy, na czele z prezesami i wiceprezesami. W obrębie każdej z firm dokonano przydziału obowiązków, nad którym czuwał lider, instruktor - wychowawca oraz doraźnie konsultant z Akademii Młodzieżowej. Zawiązano następujące firmy: kl. III a - "MRÓWKI I SPÓŁKA", kl. III b -"LITTLE MONSTERS", kl. III c -"COOKIE MONSTERS" oraz kl. III d -"UNISTARS".
      Działalność firm opierała się na programie działań semestralnych, podzielonych na cztery części i dotyczących kolejno: budowanie wspólnoty klasy/grupy, budowanie wspólnoty szkoły, budowanie wspólnoty narodowej i propagowanie dobrych praktyk przyjaźni w rodzinie.
      Każdy semestr zakończony był przyznaniem firmom Perły do Korony. Otrzymanie kolejno czterech pereł było warunkiem otrzymania przez szkołę tytułu Korony Polskiego Wychowania
      Cztery semestry wspólnej pracy niezwykle wszystkich do siebie zbliżyły. Realizacja planów taktycznych każdej z firm wymagała wspólnego działania, solidarności, udzielania wzajemnej pomocy, zapału do pracy, ale przede wszystkim ogromnej kreatywności.
      Cały dwuletni trud uczniów i wychowawców został wynagrodzony przyznaniem szkole tytułu Korony Polskiego Wychowania. Tytuł w postaci symbolicznej tablicy wręczył na ręce pani dyrektor Justyny Polaczek prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo Wacław Czakon. Ze względu na swoją innowacyjność program był dużym wyzwaniem dla wszystkich i tym bardziej cieszy otrzymany tytuł.
      Podczas uroczystości wręczono również nagrody w corocznie organizowanym konkursie o patronie szkoły "Wokół Piłsudskiego" oraz organizowanym po raz pierwszy konkursie na wykonanie exlibrisu biblioteki szkolnej.
      Po zakończeniu pierwszej oficjalnej części uroczystości odbył się program zwany Aleją Gwiazd. Jego autorami byli sami uczniowie. Była to już trzecia edycja programu podczas którego wszyscy mogli podziwiać różnorodne umiejętności uczniowskie, niejednokrotnie głęboko skrywane. Pokaz talentów wokalnych, kulinarnych, tanecznych, teatralnych, plastycznych, manualnych, z pewnością uświadomił zarówno zebranym gościom jak i uczniom, wyjątkowość i niepowtarzalność każdego młodego człowieka.

Magdalena KosidłoWszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna