MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
WIECZORNICA

Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

      W dniu 11 listopada, w dniu naszego Święta Narodowego w sali widowiskowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej odbyła się Wieczornica Patriotyczna, którą przygotowali uczniowie Gimnazjum dla społeczności lokalnej. Chcieli w ten sposób oddać hołd Niepodległej.
      
Inscenizacja ukazała tragiczne losy naszej Ojczyzny, jej powolne umieranie w trakcie rozbiorów, powstań narodowych, krótkotrwałej nadziei i nieustannej walki. Słowa, obrazy, światło i poruszająca muzyka przywołały w pamięci tysiące tych, którzy polegli w imię wolności Polski. Aż nadszedł dzień, który przywrócił swobodę, oddał nam niepodległe państwo, a symbolem tego wydarzenia na zawsze pozostanie Józef Piłsudski. Obecni na widowni poddali się podniosłemu nastrojowi. Niektórzy ukradkiem ocierali łzę wzruszenia.
      
Na uroczystości obecni byli również nasi przyjaciele z Ukrainy, 20-osobowa grupa gimnazjalistów z Sarn. Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną w ich państwie, nasze świętowanie wolnej Ojczyzny nabrało szczególnego charakteru i dla nas, i dla nich. My już wiemy, że wolność nie jest dana raz na zawsze, oni czują to jeszcze mocniej. Po zakończeniu inscenizacji patriotycznej wystąpili młodzi ukraińscy artyści prezentując kolorowy taniec i piękne, nostalgiczne pieśni. Razem z uczniami niedrzwickiego gimnazjum świętowali między innymi zaproszeni goście: Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, Pan Adam Kuna Wójt Gminy Niedrzwica Duża, przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

      Uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zachęcali do obchodów Święta Narodowego swoich bliskich i znajomych już od 6 listopada, wysyłając kartki okolicznościowe - Mamy Niepodległą. Organizatorem akcji jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Poczta Polska, a szkoła przystąpiła do niej już po raz drugi.

Link do filmu z Wieczornicy Patriotycznej

Link 1 do zdjęć z Wieczornicy Patriotycznej

Link 2 do zdjęć z Wieczornicy Patriotycznej
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna