MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
ŚLUBOWANIE

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

      W dniu 21 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W tym jakże ważnym dniu dla całej społeczności szkolnej najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie na sztandary szkół w obecności: Wójta Gminy Niedrzwica Duża, Przewodniczącego Rady Gminy, Przedstawicieli Związku Piłsudczyków w Lublinie, wielu gości, dyrekcji szkół, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz rodziców i dziadków. Wszyscy goście w swoich przemówieniach zwrócili uwagę na wyjątkowość i niepowtarzalność tego dnia.
      Kolejnym punktem programu była część artystyczna pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej. Gimnazjaliści natomiast zaprezentowali krótkie, bardzo zabawne scenki wyrwane z życia szkoły, odśpiewali przygotowane na tę okoliczność piosenki i odtworzyli film, który wspólnymi siłami nagrali, i który wzbudził wśród publiczności wielki zachwyt i uznanie. Nie zabrakło również poważnych słów, podkreślających podniosły charakter tej uroczystości.
      Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych gimnazjum jeszcze długo bawili się na zorganizowanej specjalnie dla nich dyskotece wraz z wykwintnym poczęstunkiem, którego wykonawcami byli ich rodzice. Podczas imprezy przedstawiciele SU umilali pierwszakom czas, organizując gry i zabawy otrzęsinowe. Ten pełen niezapomnianych wrażeń dzień uczniowie zapewne będą bardzo długo wspominać.
      

Linki do filmików ze ślubowania:
Film 1
Film 2


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna