MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
REKONSTRUKCJA

Rekonstrukcja

      "Prawdy nie da się rozstrzelać... Gmina Niedrzwica w latach 1939-1945" - taki tytuł nosiła inscenizacja historyczna zrealizowana 8 czerwca 2014r. w ramach projektu "Trzeci wymiar niedrzwickiej historii". Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej było jednym z jej organizatorów.
      Wojna w każdym czasie i dla każdego pokolenia to ból, cierpienie, udręka i wszechobecna śmierć. Ekstremalne warunki życia weryfikują moralność, odwagę, przyjaźń, sąsiedztwo.
      Groza wojennego koszmaru niewątpliwie została przywołana w niedzielne popołudnie przy ul. Zamkowej i ul. Górki w Niedrzwicy Dużej. Gra uczestników rekonstrukcji była niezwykle sugestywna, muzyka potęgowała nastrój, klimat budowało także miejsce akcji. Dramatyzm czasu wojny został zbudowany. Świadczą o tym reakcje licznie zgromadzonej publiczności. Gorące brawa nagrodziły wkład pracy i zaangażowanie uczestników przedsięwzięcia, ale były również ogromne emocje i łzy wzruszenia.
      Scenariusz inscenizacji powstał w oparciu o wspomnienia mieszkańców naszej gminy oraz źródła zgromadzone w IPN. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 40 gimnazjalistów na czele z Panią Dyrektor Justyną Polaczek, mieszkańcy gminy oraz grupy rekonstrukcyjne. Nad całością czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należą się podziękowania.
      Piękna, sugestywna i żywa lekcja historii dla wszystkich - prawdę można zataić, przemilczeć, ale nigdy rozstrzelać...       

Tutaj obejrzyj film pt. "Rekonstrukcja 2014"
Celina Małek
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna