MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONKURS

V Konkurs Samorządowy rozstrzygnięty

      26 maja b.r. już po raz piąty odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym przeznaczonego dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Niedrzwica Duża. Corocznym organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej przy koordynacji pana Ryszarda Golca oraz Referat Promocji i Rozwoju Gminy reprezentowany przez pana Marcina Pastuszaka. Sprawdzane zagadnienia wymagają opanowania dość skomplikowanych i trudnych pojęć z zakresu wiedzy o samorządności.       Konkurs składa się z dwóch etapów - I etap - szkolny, wyłania trójkę finalistów danej szkoły, wykazujących się znajomością podstawowych zagadnień związanych z poszczególnymi stopniami samorządu terytorialnego. Etap II - finałowy, z udziałem trójek finalistów z trzech szkół gimnazjalnych z terenu gminy Niedrzwica Duża, wymaga nie tylko znajomości ustaw dotyczących gminy, powiatu, województwa, ale również wielu szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu, sposobem wybierania władz, bieżącą działalnością.       Tegoroczny konkurs oceniało jury w następującym składzie:

- Przewodniczący Rady Gminy Niedrzwica Duża - pan Andrzej Pyda,
- Radna Rady Gminy Niedrzwica Duża - pani Halina Podkowińska,
- dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Nierzwicy Dużej - pani Justyna Polaczek,
- kierownik Referatu Promocji i Rozwoju - pan Marcin Pastuszak.

      W wyniku zmagań konkursowych jury po dokonaniu oceny prac uczniowskich wyłoniło następującą trójkę finalistów:

I miejsce Michał Sidor - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,
II miejsce - Patrycja Gralewska - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej,
III miejsce - Marta Niezgoda - Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej.


Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymali dyplomy i bardzo atrakcyjne nagrody.
      Składamy podziękowania nauczycielom przygotowujących uczniów do konkursu - pani Dorocie Marucha z Gimnazjum w Krężnicy Jarej, pani Annie Jurzyńskiej z Gimnazjum w Niedrzwicy Kościelnej oraz pani Magdalenie Kosidło z Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej.
      Uczestnictwo w tym konkursie jest nie lada wyzwaniem dla uczniów. Wymaga opanowania niezwykle szczegółowej wiedzy z zakresu prawa, ale zdobyta wiedza jest wielkim kapitałem dla dalszego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym jako młody i świadomy obywatel.

Organizatorzy

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna