MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KORONA POLSKIEGO WYCHOWANIA

Dzień Rodziny

       Tradycją naszego gimnazjum jest doroczna uroczystość Dnia Rodziny obchodzona przez uczniów klas pierwszych. Tegoroczna uroczystość, na którą uczniowie zaprosili swoich rodziców, odbyła się 7 czerwca. Było to niecodzienne wydarzenie, gdyż jednocześnie odbył się finał I semestru prac firm klasowych w ramach programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania.
      Rodzice uczniów oraz zaproszeni goście - prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo - pan Wacław Czakon oraz panie instruktorki, zostali od samego początku oczarowani pięknym wykonaniem starych zapomnianych szlagierów przez zespół wokalny uczennic klas pierwszych, prowadzony pod kierunkiem pani Katarzyny Bartnik. Zapomniane, lecz niezwykle wzruszające utwory o mamie, o rodzinie, o miłości, wykonywane również solo, wprowadziły uczestników w magiczny nastrój, dopełniany nastrojowymi wierszami o rodzinie. Były to podziękowania jakie przygotowali uczniowie dla swoich rodziców za trud wychowawczy, okazanie im miłości i wdzięczności.
      Dopełnieniem uroczystości Dnia Rodziny był quiz z udziałem par - rodzic - uczeń, sprawdzający znajomość swoich charakterów, upodobań, gustów. Ta świetna zabawa niewątpliwie pozwoliła umocnić więzy rodzinne.
      Druga część uroczystości była finałem działań uczniów w ramach Korony Polskiego Wychowania. Każda z firm klasowych przygotowała pokaz (w formie prezentacji multimedialnej) dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie w ciągu minionego semestru. Świetnie przygotowane prezentacje - ciekawe i zaskakujące zdjęcia z życia klas, humorystyczne komentarze, przybliżyły uczestnikom uroczystości rozmiar dotychczasowych działań każdej firmy klasowej, które miały na celu zintegrować dany zespół klasowy. Efektem uroczystego finału będzie przyznanie pod koniec czerwca na uroczystej gali pierwszej perły do korony dla wszystkich firm działających w naszej szkole.
      Po części oficjalnej była okazja wspólnej rozmowy uczniów i rodziców przy herbatce i ciastku w kawiarnianej scenerii stworzonej na potrzeby uroczystości.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna