MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
TURNIEJ BRD

Turniej z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

      W dniu 11 kwietnia, odbył się Gminny Etap Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nasza drużyna w składzie: Grzegorz Choina, Dawid Gęca i Marcin Pietrzak zajęła w tym turnieju I miejsce w kategorii gimnazjum i zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej najlepszy wynik na poziomie gimnazjum osiągnął Marcin Pietrzak. Nagrody w konkursie gminnym zostały ufundowane przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża.
      
Turniej BRD jest przeprowadzony pod nadzorem Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i współpracy z Polskim Związkiem Motorowym. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
      W czasie eliminacji zarówno gminnych, jak i powiatowych sprawdzana jest wiedza z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, umiejętność przejazdu rowerem po torze przeszkód, poruszanie sie po miasteczku oraz udzielania pierwszej pomocy.


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna