MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

IX SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I LEGIONOWEJ

       Tradycyjną już formą obchodów Święta Niepodległości jest Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Legionowej, przygotowywany pod kierunkiem pani Magdaleny Kosidło oraz pani Danuty Kołtyś. Konkurs ten ma już wieloletnią tradycję - odbył się 19 listopada b.r. już po raz dziewiąty.
      W konkursie, w którym brały udział wszystkie klasy gimnazjum oceniano m.in. znajomość tekstu, sposób prezentacji (obecność rekwizytów z epoki), czy zgodność wykonania z linią melodyczną utworu.

      Klasowe wystąpienia oceniało jury w składzie:
- pani Dyrektor Justyna Polaczek,
- pani Danuta Kołtyś,
- pani Aleksandra Flis,
- pan Ryszard Golec.


      Wyniki obrad jury są następujące:

I miejsce - klasa IIIb w utworze "Rozkwitały pąki białych róż", 106 pkt.
II miejsce - klasa Ic w utworze "Hej, hej ułani", 105 pkt.
III miejsce - klasa Id w utworze "Przybyli ułani pod okienko", 101 pkt.

      Wyniki pozostałych klas według ilości przyznanych punktów:

- Klasa IIa - "Nie masz nad leguna",
- Klasa Ib - "Wojenko, wojenko",
- Klasa IIIa - "Pierwsza Brygada"
- Klasa Ia - "Niechaj Polska zna"
- Klasa IIb - "Dalej bracia do bułata"
- Klasa IIIc - "Hej strzelcy wraz"
- Klasa IIc - "Kadrówka"


      Nowością tegorocznego konkursu było zaprezentowanie utworów do tej pory przez uczniów jeszcze nie wykonywanych , np. pieśń "Nie masz nad leguna". Mimo dużego stopnia trudności, nowy repertuar nie sprawiał wielkich kłopotów, m. in. dzięki solidnemu przygotowaniu.
      Z biegiem lat do konkursu wprowadzane są nowe, atrakcyjne elementy np. taniec, niewątpliwie podnoszące jakość wykonywanego utworu.

Magdalena Kosidło
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna