MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
SLUBOWANIE

Slubowanie

     W dniu 22 października 2012 roku w sali gimnastycznej odbyło się uroczyte ślubowanie uczniów klas pierwszych zarówno Gimnazjum, jak i Szkoły Podstawowej. Myślą przewodnią wprowadzającą przyszłych uczniów w środowisko szkolne był cytat "Młodym jest się tak długo, jak długo można się uczyć, nabywać nowych przyszwyczajeń i znosić sprzeciwy" Marie von Ebner Eschenbach
     Tradycją jest, że starsi uczniowie mają "pod opieką" pierwszaków ze szkoły podstawowej. W związku z tym uroczystość rozpoczęła się efektownym wejściem nowicjuszy. Na dwóch gimnazjalistów przypadał jeden młodszy kolega. Następnie wprowadzono sztandary i odśpiewano hymn państwowy. Pani dyrektor Justyna Polaczek i pan dyrektor Andrzej Pastuszak przybliżyli zebranym temat wydarzenia i powitali zaproszonych gości. Odbyły się przemowy, wystąpił m.in. wójt gminy pan Adam Kuna. Centralną część uroczystości stanowił moment złożenia ślubowania. Jako pierwsi wystąpili uczniowie szkoły podstawowej, którzy wyciagając prawą rękę w kierunku sztandaru powtarzali słowa przysięgi. Tak samo postąpili gimnazjaliści. Następnie nasi młodsi koledzy zostali pasowani piórem lub ołówkiem na pełnoprawnych uczniów przez pana Dyrektora i pana Wójta. Natomiast delegacje gimnazjalistów z poszczególnych klas zostały pasowane szablą przez panią dyrektor.
     Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu kolejno pierwszaków ze szkoły podstawowej, a nastepnie gimnazjum. Połączona z występem chóru gimnazjalnego tanecznego zespołu "Festa". Ogromną przyjemność sprawiło wzejemne obdarowywanie się drobnymi upominkami przez uczniów klas pierwszych obydwu szkół.
Po części oficjalnej ucznniowie gimnazjum bawili się na dyskotece
Patrycja Gralewka kl. Id


Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna