MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
SPOTKANIE Z SĘDZIA

Oko w oko z prawem

       W dniu 12 czerwca w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów klas I gimnazjum z panią sędzią Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Kraśniku - p. Katarzyną Pszczoła, które zostało zorganizowane przez panią pedagog Dorotę Rusek we współpracy z p. Katarzyną Bartnik - nauczycielem chemii..
      Głównym celem tego spotkania było zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami prawnymi z obszaru spraw dotyczących osób nieletnich. W trakcie bardzo ciekawego wykładu połączonego z prezentacją multimedialną krótkich filmów tematycznych pani sędzia przekazała najistotniejsze informacje, mnożąc jednocześnie przykłady i zapoznając uczniów z wszystkimi możliwymi konsekwencjami czynów, których najczęściej dopuszczają się nieletni. Sporo czasu poświęciła również rozpoznawaniu zagrożeń i niewłaściwych zachowań wobec drugiego człowieka, mających rangę czynu karalnego. Młodzież gimnazjalna brała czynny udział w dyskusji, chętnie odpowiadała na pytania, wykazując przy tym duże zaangażowanie.
      Spotkanie pozwoliło uczniom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu podstawowego prawa dotyczącego spraw z udziałem osób nieletnich oraz wzmożyło ich czujność na otaczające wydarzenia, które mogą mieć miejsce zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.
Po zakończonym spotkaniu organizatorzy przeprowadzą wśród uczniów klas I specjalną ankietę diagnozującą wiedzę uczniów w zakresie efektów tego spotkania, która posłuży również do opracowania raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły w badanym obszarze nieprzestrzegania prze uczniów norm społecznych.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna